XXXXX.com  Home
vyawaharenetralaya.com  Huvudsida

Typer av svetsmuttrar


Nötter avser hårdvara fästanordningar med gängade hål som normalt förbinder delarna. Svets-stil muttrarna är utformade för att svetsa till ett annat objekt. Svets nötter kommer i många stilar och typer.

rund bas

Runda bas svetsmuttrar innehåller en cylinder som är gängad och relativt lång, och en bas som är cirkulär och stor för att underlätta svetsning. Rund bas svetsmuttrar kan också innehålla prognoser som kallas spetsar, som syftar till att förhindra svetsmuttern från skevhet under svetsning på hög värme.

Slab Base

Slab bas svetsmuttrar erbjuder en liknande konfiguration cylinder för att runda bas nötter, men innehåller en avlångsrund bas i motsats till en rund bas. Avlångsrund hänvisar till en form som består av ett par av halvcirklar som ansluter via parallella linjer. Slab bas svetsmuttrar ofta tillämpas i rör och liknande trånga utrymmen.

hållare

Hållare typ svetsmuttrar, även kallad bro svetsmuttrar, består av en hållare som har en flytande mutter. Hållaren stycke svetsas direkt till svetsobjektet, vilket möjliggör att muttern att flyta.