XXXXX.com  Home
vyawaharenetralaya.com  Huvudsida

Typer av Square D Breaker Installation


Brytare erbjuda en säker stoppmekanism för eventuella elektriska överbelastningar i ett hem kretssystem. Kvadratiska typer D brytare är ett alternativ för husägare, som kräver en enkel installationen.

Identifiering

Square D är ett märkes typ av brytare. En brytare bryter el till en viss elledningar filial inom ett hem när den upptäcker överdriven strömkraft. Brytaren kräver en manuell återställning för att återfå el i det aktuella kopplingslinjen.

typer

Square D erbjuder många olika typer av brytare som varierar i storlek och strömstyrka, baserat på de avsedda elektriska panelramen installation och kretskraftbehov. Installations förfaranden förblir desamma oavsett Square D brytare typ.

Installation

Kontrollera att den elektriska panelens huvudströmbrytare är avstängd. Ta bort den gamla eller skadade brytare med ett handverktyg, såsom en spårskruvmejsel. Placera Square D brytaren i det tomma utrymmet och tryck ordentligt tills den snäpper på plats.