XXXXX.com  Home
vyawaharenetralaya.com  Huvudsida

Kontrollerna på Intex saltvatten pool filter ställs in en gång vid den första installationen och behöver inte återställas så länge som det har en konstant strömförsörjningen eftersom systemet använder en digital 24-timmars intern timer som automatiskt återställs efter 24 timmar . Om saltvatten systemet inte kontinuerligt ansluten till en utomhus eluttag, kommer timer måste återställas i början av varje pumpcykel.

Instruktioner

1 Starta pool pump för att cirkulera vattnet genom saltvatten filtret innan du ställer in timern på Intex saltvatten pool filter.

2 Lås knappsatsen på Intex saltvatten pool filter kontrollpanel genom att trycka och hålla ner pilen tills ett kort pip hörs och sedan trycka och hålla upp pilen tills en andra pip hörs. LED-skärmen blinkar "00" Knappsatsen är nu upplåst.

3 Ställ in drifttimmar med hjälp av uppåtpilen för att öka drifttimmar och nedåtpilen för att minska drifttimmar. Timmars drift bestäms av mängden vatten i liter för poolen storlek.

4 Åter låsa knappsatsen genom att hålla på nedåtpilen i 2 sekunder tills en lång ljudsignal hörs och sedan trycka och hålla uppåtpilen i ytterligare 2 sekunder tills en andra lång signal hörs. Den gröna lysdioden tänds inom några minuter indikerar systemet är i drift.

Tips

  • Timmars drift exempel är följande: 2.000 liter vatten motsvarar en timmes drift, tillsätta en timme för varje 2.000 liter vatten.