XXXXX.com  Home
vyawaharenetralaya.com  Huvudsida

Hur Smörj hjul för Blade på ett Sears Band Saw


En Sears Craftsman bords bandsåg har två hjul monterade i sitt skal. Dessa hjul rotera bandsågblad. Hjulen har en tunn gummibeläggning på dem för att underlätta med dragkraft; kommer emellertid tillsats av en liten mängd av smörjning till hjulen hjälpa till att rengöra dem. Vid smörjning din bandsåg hjul, använda ett generellt allrengöringsmedel smörjolja.

Instruktioner

1 Koppla ur Sears Craftsman bandsåg från eluttaget.

2 Leta upp lås på bostadsdörrar. Tryck in låsen och vrid låsen 1/4-varv moturs för att låsa upp dem. Öppna dörrarna för att exponera de övre och nedre hjul.

3 roterar manuellt vänstra hjulet moturs. När du vrider ratten, placera en droppe av allrengöringsmedel smörjolja direkt på bladet på den sida som kommer att rida mot hjulet. Applicera fem eller sex droppar olja totalt när du vrider ratten.

4 Vrid hjulet moturs fem till tio gånger för att smörja båda hjulen. Oljan placerades på bladet kommer att resa över det övre hjulet och få till det nedre hjulet.

5 Stäng dörrarna på bandsåg, sedan låsa dem genom att trycka på lås och vrida dem 1/4 varv medsols.

6 Anslut bandsågen igen.