XXXXX.com  Home
vyawaharenetralaya.com  Huvudsida

Hur man tar bort keramiska plattor med en slägga


Om du byter ut keramiska golvplattor, måste du kunna få igenom din ursprungliga kakel för att få en uppfattning om vilken typ av golvytan du har att göra med. För plattor på väggen eller i taket, är en slägga för riskabelt. Men för en keramiska plattor golv, kan en slägga snabbt och effektivt ta bort precis tillräckligt av plattan för dig att få igenom till undergolvet. Allt du behöver är ett par kraftiga svängningar.

Instruktioner

1 Flytta till mitten av golvet. Det kommer att bli lättare att ta bort keramiska plattor från en plats i mitten. Var noga med allt som kan skadas av kakel bitar och slithers avlägsnas.

2 Lyft slägga bakom huvudet och svänga ner på keramiska plattor. Detta bör bryta flera av plattorna. Såvida plattorna vara utmanande att separera från golvet, är det inte nödvändigt att använda full styrka.

3 Plocka upp keramiska plattor bitar och lägg dem i en behållare för deponering som du tar bort dem. Håll svänga slägga tills du kan se underlaget. När du når denna punkt, kommer du behöver för att fortsätta med mer specifika skärverktyg.

Tips

  • Keramiska plattor slithers kan vara mycket skarp: Använd skyddsglasögon och tunga arbetshandskar för att skydda dig när du tar bort med en slägga.
  • Skadar inte underlaget i processen för sledgeing.