XXXXX.com  Home
vyawaharenetralaya.com  Huvudsida

Hur man dödar bin och Bats


Bin och fladdermöss är bra för miljön - det är ett välkänt faktum. Men det finns tillfällen när de blir skadedjur också. Det finns även risker förknippade med bi- eller slagträ angrepp: Till exempel, vissa människor är mer mottagliga för allvarliga reaktioner, inklusive dödsfall, till bistick än andra människor. Och killer bin, eller fladdermöss med rabies, kan attackera och döda människor och andra djur. Ibland är det enda tillgängliga alternativet döda bin och fladdermöss, så att det inte finns några risker för människors säkerhet.

Instruktioner

Hur man dödar bin

1 Sätt på en respirator och skyddsglasögon. Bekämpningsmedel är inte bra för människor eller husdjur att dricka, så en respirator och skyddsglasögon kan förebygga hälsoproblem i fall vissa sprayer tillbaka i ansiktet. Om bekämpningsmedel får på huden eller i ansiktet, tvätta huden omedelbart.

2 Döda bin under kvällen eller på natten. Besprutning en bikupa under dagen inte bara kommer att göra bina arg men också kommer att döda bara några bin - de få som inte är ute arbetar för att samla pollen. Vänta tills kvällen för att döda bin så att alla av dem är i kupan.

3 Spraya en flytande pesticid. Om kupan inte är begravd djupt under jord, eller om det är i en hög plats, flytande bekämpningsmedel är bäst eftersom en spruta kan nå högre platser och dödar bina snabbare. Var noga med att undvika att spraya bekämpningsmedlet för nära ansiktet.

4 Strö en damm bekämpningsmedel över ingången till boet. Detta är bäst för bee bon som är nära marken eller under ett hus. Till skillnad från en spray, som är flytande, är damm bekämpningsmedel pulver som dödar bina när de är oförmögna att komma ut ur kupan.

Hur man dödar fladdermöss

5 döda fladdermöss är olagligt i de flesta stater eftersom fladdermöss är en viktig del av ekosystemet och eftersom många arter är hotade. Innan döda fladdermöss, leta upp lagstiftningen i ditt tillstånd om utrotningen av fladdermöss.

6 Titta på fladdermöss hälsa. Även om det är sant att döda fladdermöss är olagligt i många stater, fladdermöss som har rabies vanligtvis dödas för att förhindra spridning av sjukdomen. I en sådan situation, Ring ditt lokala djurkontroll och informera dem om att de fladdermöss har rabies. Om biten, får testat för rabies - och ta bat att säkerställa att den har rabies.

7 Försök humana metoder för bat borttagning. Placering klibbiga ämnen på sittpinnar eller stänga alla potentiella områden för inresa medan fladdermöss är ute jakt buggar hindrar fladdermöss från att komma in i en viss plats för att bli av med fladdermöss utan att döda dem.

8 Döda fladdermöss med gifter som en sista utväg. Om fladdermöss inte kan tas bort, om de har sjukdomar eller om de annars kräver utrotning, använder ett gift för att döda dem. Råttgift är effektiva på fladdermöss. Som dödar vissa arter av fladdermöss är olagligt i de flesta stater, döda bara fladdermöss som inte är hotade eller skyddade. Fladdermöss som är utrotningshotade eller skyddade arter kräver tjänster av en skadedjursbekämpning professionell.